HAKKIMIZDA

KOGED, 2009 yılında Körfez ilçesinde kurulmuştur. Başlıca iki amacı vardır:

- Sivil toplumun dikkatini kültürel ve sosyal  konulara çekerek farkındalıklarını arttırmak, bireylerin bu alanlardaki ihtiyaçlarını tespit ederek, eğitim çalışmaları yapmak.

- Eğitim, kültür, sağlık, turizm, çevre, gençlik, teknoloji, demokrasi, aktif vatandaşlık ve insan hakları,kadın hakları, çocuk hakları  konularında ulusal ve uluslararası (Avrupa Birliği,BM,vb) projeler hazırlayarak sivil toplumun katılımını sağlamak, toplumun her kesiminden gönüllülerle çalışmalar yapmak.

KOGED ‘nin öncelikli faaliyetleri şöyle sıralanmıştır:

-Toplumun tüm kesimlerinden bireylerin(engelliler, gelir düzeyi düşük olan vatandaşlarımız, vb) sosyal ve kültürel gelişmesini sağlamak  amacıyla ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmek,  sonuçlarını yaygınlaştırmak,

-Ücretsiz İngilizce ve bilgisayar kursları düzenlemek,

-Kültürel geziler düzenlemek,

-Kültürel ve sosyal  etkinlikler düzenleyerek, aile içi şiddet, engellilik, gönüllülük, meslek seçimi, vb gibi güncel konularda kişisel/toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı arttırmak

-Sosyal yardımlaşma faaliyetlerine önayak olmak,

-Türk kültürünü uluslararası projeler vasıtasıyla tanıtmak ve yaymak,

-Başarılı üniversite öğrencilerine burs vermek,

-Çevre konusunda toplumun duyarlılığını arttıracak her türlü faaliyette, yerel yönetimlere yardımcı olmak.

Duyurular

      

           

    

          

         

           

     


Copyright (c) KOGED 2014. Tüm hakları saklıdır.İzinsiz kullanılamaz.
Designed by mixwebtemplates.com