SUMIGRE Projesi PRAG Toplantısı

      

Koordinatörlüğünü KOGED in yaptığı SUMİGRE projesinin 2. Toplantısı Prag ‘da yapıldı.Schola Emprica ‘nın ev sahipliğini yaptığı toplantıda genel olarak projenin 1. Çıktısı ‘’Göçmen Raporu ‘’üzerinde  duruldu. Proje ortaklarının kendi ülkelerinde ki göçmenlerin durumu ile ilgili hazırladıkları rapor haziran ayından itibaren projenin web sitesinden indirilebilir. Her ortak kendi ülkelerinden iki iyi uygulama örneğini sundular. İyi uygulama örnekler sunulurken;

1-Göçmenlerle çalışan eğitimcilere sağlanan eğitim imkanları

2- Göçmenlerle ilgili çalışmalarda yerel yönetimler, kamu, STK işbirliği üzerinde duruldu.

Prag toplantısında ayrıca, göçmenler ile ilgili çalışmalar yapan iki kurum ziyaret edilerek ne gibi çalışmalar yaptıkları, göçmenlere ne gibi hizmetler sağladıkları ile ilgili yerinde gözlem yapıldı.

Prag toplantısında farklı ülkeler arasında tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılırken, projenin yürütülmesi ile ilgili konular hakkında kararlar alındı.

Copyright (c) KOGED 2014. Tüm hakları saklıdır.İzinsiz kullanılamaz.
Designed by mixwebtemplates.com