SUMIGRE Projesinin Başlangıç Toplantısını Yaptık

  

Derneğimizin  ‘’Supporting Professional Development of Migrant –Related Educators ‘’projesinin başlangıç toplantısı 18-19 Ocak tarihlerinde Otel Asya’da gerçekleştirdik. Koordinatörlüğünü KOGED Başkan yardımcısı ve proje yazarı Ayşe Öztürk ‘ün yaptığı projenin bu ilk toplantısında genel olarak projenin ana amacı, planlanan faaliyetler, çıktılar gibi temel konular üzerinde duruldu. Ayrıca misafirlerimiz, İzmit Tarih Koridoru gezisiyle şehrimizin tarihi yerlerini görme fırsatı buldular. Daha sonra İzmit Belediyesi’nin yürüttüğü bir proje olan’’ Al Shami Kitchen’’ı ziyaret ederek bizzat Suriyeli göçmen kadınların hazırladığı yöresel yiyecekleri tadarak  Suriyeli Mutfağı hakkında bilgi aldılar.

Bir sonraki proje toplantısının Nisan ayında Çek Cumhuriyeti’nde yapılmasına kararlaştırıldı.

Projeyle ilgili gelişmeleri ve haberlerimizi projenin web sitesinde ve Facebook sayfasında izleyebilirsiniz.

İnternet adresi: www.sumigre.eu  ve   Facebook sayfası: https://www.facebook.com/Sumigre.

SUMIGRE Projesi PRAG Toplantısı

      

Koordinatörlüğünü KOGED in yaptığı SUMİGRE projesinin 2. Toplantısı Prag ‘da yapıldı.Schola Emprica ‘nın ev sahipliğini yaptığı toplantıda genel olarak projenin 1. Çıktısı ‘’Göçmen Raporu ‘’üzerinde  duruldu. Proje ortaklarının kendi ülkelerinde ki göçmenlerin durumu ile ilgili hazırladıkları rapor haziran ayından itibaren projenin web sitesinden indirilebilir. Her ortak kendi ülkelerinden iki iyi uygulama örneğini sundular. İyi uygulama örnekler sunulurken;

1-Göçmenlerle çalışan eğitimcilere sağlanan eğitim imkanları

2- Göçmenlerle ilgili çalışmalarda yerel yönetimler, kamu, STK işbirliği üzerinde duruldu.

Prag toplantısında ayrıca, göçmenler ile ilgili çalışmalar yapan iki kurum ziyaret edilerek ne gibi çalışmalar yaptıkları, göçmenlere ne gibi hizmetler sağladıkları ile ilgili yerinde gözlem yapıldı.

Prag toplantısında farklı ülkeler arasında tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılırken, projenin yürütülmesi ile ilgili konular hakkında kararlar alındı.

KOGED, SUMIGRE Projesinin 4. Ulusötesi Toplantısı İçin Londra'ya Gitti

     

Sumigre 4. Proje toplantısı MRC tarafından düzenlenerek  6-7  Kasım tarihlerinde Londra ‘da yapıldı.Toplantının büyük bölümü E- Eğitim platformunun müfredatının geliştirilmesine ayrıldı.E- Eğitim platformu göçmenler ,sığınmacılar ve mültecilerle çalışan eğitimcileri hedefliyor.

E- Eğitim platformu ;Göçmenlerin insan hakları, kültürlerarası farkındalığın gelişimi, kültürlerarası yeterlilikler ve iletişim, eğitimde kültürel girişimcilik, eğitimde ayrımcılık ve ikinci dil öğretimi gibi temel konularda modüller içermektedi Toplantının ilk gününde, MRC kurumunun mültecilerle ilgili çalışan avukatı  toplantıya katıldı. Deneyimlerini  ve göçmenlere eğitim veren eğitimcilerin beklentileri hakkında bilgisini  paylaştı.

Ortaklarımız BDA ve BDF'nin ayrıntılı raporları sayesinde SUMİGRE'nin ara değerlendirme ve yaygınlaştırma sonuçlarını öğrenme fırsatımız oldu. Değerlendirme raporunda, ortakların iletişim ve internet ağlarının çok iyi olduğunun  özellikle vurgulandığını belirtmekten memnuniyet duyduk! Yaygınlaştırma Raporuna göre, proje bugüne kadar çeşitli araç ve kanallarla 10000'den fazla kişiye duyuruldu! Bu şaşırtıcı rakam, elimizdeki yaygınlaştırma  araçlarını çok verimli bir şekilde kullandığımızı gösteriyor!

Proje ortaklarının bir sonraki görevi, ulusal hedef grupları tarafından daha yaygın kullanılmasını sağlamak için müfredatı ortak dillere çevirmek olacaktır.

Bir dahaki ulus ötesi toplantı tarihi 5-6 Mart Sofya – Bulgaristan olarak belirlendi.

SUMIGRE Projesi 5.Toplantısı Sofia'da Yapıldı

 

SUMIGRE'nin beşinci uluslararası proje toplantısı 5-6 Mart 2019 tarihlerinde Sofya'da gerçekleştirildi. Ortağımız BDA, toplantıya ev sahipliği yaptı.

Gündemde, çoğunlukla tamamlanan eğitim müfredatı hakkında konuşuldu. Eğitim müfredatı göçmenlerle çalışan eğitimciler için önemli konuları içermektedir.

E- Eğitim Platformu kuruldu. Önce projenin ortak dili İngilizce hazırlanan eğitim müfredatı ortak ülkelerin kendi dillerine çevrilmektedir. Böylece eğitim platformunu kullanmayı isteyen katılımcılar kendi dillerinden eğitim alabileceklerdir.

Ortaklar ayrıca yerel yaygınlaştırma faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımı yaptılar. Proje sonuçlarının yaygınlaştırılacağı yerel etkinliğin nasıl hazırlanacağı ve sunulacağı konusunda karalar aldılar. Ortağımız BDF, proje iç değerlendirme sonuçlarını tüm katılımcılarla paylaştı.

MRC ve Kartepe HEM tarafından tasarlanan 3. Haber bülteni, görüşülen bir başka konu oldu. Projenin web sitesinde yakında paylaşılacaktır!

SUMIGRE projemizin Çoğaltıcı Etkinliği’ni gerçekleştirdik

    

Erasmus+ KA2 SUMIGRE:Supporting Professional Development of Migrant-related Educators projemizin çoğaltıcı etkinliğini 27/04/2019’da Seka Park, Maide’de gerçekleştirdik. Eğitimci ve STK temsilcilerinden oluşan katılımcı grubumuzla ülkemizde ve dünyada, özellikle eğitim alanında  göçmenlerle ilgili çarpıcı rakamlar paylaştık, projemizin amaçları, hedef grubu ve fikri çıktıları ile ilgili genel bilgi verdik. İnteraktif etkinlikte bilgi ve deneyim paylaşımında da bulunduğumuz katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz!  

SUMIGRE ‘nin fikri çıktılarına ve e-Öğrenme Platformu’na erişim için lütfen projenin websitesini ziyaret edin: www.sumigre.eu 

Copyright (c) KOGED 2014. Tüm hakları saklıdır.İzinsiz kullanılamaz.
Designed by mixwebtemplates.com