KOGED SUMIGRE Projesinin 4.Toplantısı için Londra'ya gitti.

  

Koordinatörlüğünü KOGED derneğinin yaptığı SUMİGRE projesinin 4. Toplantısı için dernek başkanı Gülhan Bütün, Projenin Koordinatörü Ayşe Öztürk ve Teknik ekipten Saime Kırşavoğlu Londra ‘ya gitti. Toplantıda projende şimdiye kadar sürdürülen çalışmalar gözden geçirildi. Projenin 2. Çıktısı olan E-Learning Platform için   hazırlanacak yedi modül üzerinde konuşuldu. Her ortak bir modül üzerinde çalışacak ve E- Learnig Platform Mayıs 2019 tarihinde yayınlanacak.

Bir sonraki ulus ötesi toplantı tarihi 5-6 Mart Sofya – Bulgaristan olarak belirlendi.

SUMIGRE 3. Ulus Ötesi Toplantısı

       

Proje Ortağımız (BDF), 12-13 Temmuz 2018'de Leeuwarden şehrinde projenin 3.uluslararası toplantısına ev sahipliği yaptı.

Toplantının temel amacı;Projenin geliştirilmesine genel bakış, şimdiye kadar uygulanan faaliyetler, sonuçlar web sitesinden indirilebilen tamamlanmış ara rapor, bir sonraki faaliyetler ve görevler için programın gözden geçirilmesiydi.

 Proje ortağı ülkelerin Türkçe ’ye çevrilen iyi uygulamalarına da web sitesinden erişilebilir.

 BDF,Sumigre projesinin Kocaeli ve Prag ‘da yapılan toplantılarının da  değerlendirme sonuçlarını paylaştı, katılımcılar aynı zamanda, 1. proje yılı sonunda  yapılacak tematik bir çalışmayı ve gelecek te yapılacak yaygınlaştırma faaliyetleri hakkında bilgi paylaştılar.

Toplantının asıl teması ikinci fikri çıktıların nasıl düzenleneceği konusu idi:

 Projenin ana hedef grubu olan göçmenlerle ilgili eğitimciler için eğitim müfredatı hazırlamaktır. Müfredatın kapsayacağı eğitim modülleri, nasıl düzenlenecekleri ve içerikleri konusunda kararlar alındı. Her ortağın hazırlayacağı eğitim modülleri belirlendi.

Entegrasyon programlarından sorumlu olan iki konuk göçmen eğitimci, Hollanda'daki göçmenlerin durumu ve ülkedeki Hollandalı olmayan göçmenler için Hollanda dili eğitimi hakkında genel bilgiler verdi. Ayrıca, kendi deneyimlerimizi yansıtmamıza neden olan işlerinde uğraşmaları gereken ortak zorluklardan da bahsettiler.

"Kültürlerarası Farkındalık" Atölye Çalışması

        

KOGED 20 Ekim 2018 tarihinde koordinatörü olduğu AB Erasmus + Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesi ‘’Supporting Professional Develeopment of Migrant -Related Educators’’Sumigre kapsamında ‘’Kültürlerarası Farkındalık ‘’ temalı bir atölye çalışması düzenledi.  Çalışma üç oturum şeklinde tamamlandı. Her oturumda kültürler arası farklılıkların değişik bileşenleri ele alındı.  Etkinliğe çeşitli STK temsilcileri ve KOÜ öğrenci kulüpleri katıldı.

SUMIGRE Projesinin Başlangıç Toplantısını Yaptık

  

Derneğimizin  ‘’Supporting Professional Development of Migrant –Related Educators ‘’projesinin başlangıç toplantısı 18-19 Ocak tarihlerinde Otel Asya’da gerçekleştirdik. Koordinatörlüğünü KOGED Başkan yardımcısı ve proje yazarı Ayşe Öztürk ‘ün yaptığı projenin bu ilk toplantısında genel olarak projenin ana amacı, planlanan faaliyetler, çıktılar gibi temel konular üzerinde duruldu. Ayrıca misafirlerimiz, İzmit Tarih Koridoru gezisiyle şehrimizin tarihi yerlerini görme fırsatı buldular. Daha sonra İzmit Belediyesi’nin yürüttüğü bir proje olan’’ Al Shami Kitchen’’ı ziyaret ederek bizzat Suriyeli göçmen kadınların hazırladığı yöresel yiyecekleri tadarak  Suriyeli Mutfağı hakkında bilgi aldılar.

Bir sonraki proje toplantısının Nisan ayında Çek Cumhuriyeti’nde yapılmasına kararlaştırıldı.

Projeyle ilgili gelişmeleri ve haberlerimizi projenin web sitesinde ve Facebook sayfasında izleyebilirsiniz.

İnternet adresi: www.sumigre.eu  ve   Facebook sayfası: https://www.facebook.com/Sumigre.

SUMIGRE Projesi PRAG Toplantısı

      

Koordinatörlüğünü KOGED in yaptığı SUMİGRE projesinin 2. Toplantısı Prag ‘da yapıldı.Schola Emprica ‘nın ev sahipliğini yaptığı toplantıda genel olarak projenin 1. Çıktısı ‘’Göçmen Raporu ‘’üzerinde  duruldu. Proje ortaklarının kendi ülkelerinde ki göçmenlerin durumu ile ilgili hazırladıkları rapor haziran ayından itibaren projenin web sitesinden indirilebilir. Her ortak kendi ülkelerinden iki iyi uygulama örneğini sundular. İyi uygulama örnekler sunulurken;

1-Göçmenlerle çalışan eğitimcilere sağlanan eğitim imkanları

2- Göçmenlerle ilgili çalışmalarda yerel yönetimler, kamu, STK işbirliği üzerinde duruldu.

Prag toplantısında ayrıca, göçmenler ile ilgili çalışmalar yapan iki kurum ziyaret edilerek ne gibi çalışmalar yaptıkları, göçmenlere ne gibi hizmetler sağladıkları ile ilgili yerinde gözlem yapıldı.

Prag toplantısında farklı ülkeler arasında tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılırken, projenin yürütülmesi ile ilgili konular hakkında kararlar alındı.

Copyright (c) KOGED 2014. Tüm hakları saklıdır.İzinsiz kullanılamaz.
Designed by mixwebtemplates.com