5. SUMIGRE uluslararası proje toplantısı için Sofya’daydık

  

 SUMİGRE projemizin beşinci uluslararası proje toplantısını 5-6 Mart 2019 tarihlerinde Sofya'da gerçekleştirdik. Proje ortağımız BDA’nın ev sahipliği yaptığı toplantıda  ana gündem maddesi göçmenlerle çalışan eğitimciler için geliştirdiğimiz kurs programı ve e-öğrenme platformuydu.

E- öğrenme materyalleri,ortak ülkelerde  daha çok sayıda yerel faydalanıcının erişebilmesi amacıyla tüm ortak ülkelerin dillerine çevrilecek. Platforma http://www.sumigre.eu proje internet sitesinin E-Learning menüsünden ulaşılabilir. Tamamlanmış İngilizce versiyona Kurs programının Türkçe çevirisi de kısa sürede tamamlanmak üzere olup aynı adresten erişim sağlanabilir.

Diğer bir gündem maddesi de tüm ortakların çok yakında yerelde düzenleyecekleri proje Çoğaltıcı Etkinliği’ydi. KOGED’in önümüzdeki aylarda düzenleyeceği etkinlik, paydaşlarımıza proje çıktıları hakkında  bilgi verme amacını taşıyor.

Projemiz ile ilgili en güncel bilgiler için bizi internet sitemizde ve SUMIGRE Facebook hesabında takip edin!

KOGED ekibi SUMIGRE Projesinin 4.Toplantısı için Londra'ya gitti.

  

Dernek başkanımız Gülhan Bütün, Proje Yöneticisi Ayşe Öztürk ve IT uzmanımız  Saime Kırşavoğlu, Koordinatörlüğünü KOGED'in  yaptığı SUMİGRE projesinin 4. toplantısı için Londra ‘ya gitti. Toplantıda projede şimdiye kadar sürdürülen çalışmalar gözden geçirildi. Projenin ikinci fikri çıktısı olan E-Learning Platform için   hazırlanacak yedi modül üzerinde bilgi paylaşımı yapıldı. Her ortağın bir modülü hazırlayacağı E- Learnig Platform Mayıs 2019'da yayınlanacak.

SUMIGRE 3. Ulus Ötesi Toplantısı

       

Proje Ortağımız (BDF), 12-13 Temmuz 2018'de Leeuwarden şehrinde projenin 3.uluslararası toplantısına ev sahipliği yaptı.

Toplantının temel amacı;Projenin geliştirilmesine genel bakış, şimdiye kadar uygulanan faaliyetler, sonuçlar web sitesinden indirilebilen tamamlanmış ara rapor, bir sonraki faaliyetler ve görevler için programın gözden geçirilmesiydi.

 Proje ortağı ülkelerin Türkçe ’ye çevrilen iyi uygulamalarına da web sitesinden erişilebilir.

 BDF,Sumigre projesinin Kocaeli ve Prag ‘da yapılan toplantılarının da  değerlendirme sonuçlarını paylaştı, katılımcılar aynı zamanda, 1. proje yılı sonunda  yapılacak tematik bir çalışmayı ve gelecek te yapılacak yaygınlaştırma faaliyetleri hakkında bilgi paylaştılar.

Toplantının asıl teması ikinci fikri çıktıların nasıl düzenleneceği konusu idi:

 Projenin ana hedef grubu olan göçmenlerle ilgili eğitimciler için eğitim müfredatı hazırlamaktır. Müfredatın kapsayacağı eğitim modülleri, nasıl düzenlenecekleri ve içerikleri konusunda kararlar alındı. Her ortağın hazırlayacağı eğitim modülleri belirlendi.

Entegrasyon programlarından sorumlu olan iki konuk göçmen eğitimci, Hollanda'daki göçmenlerin durumu ve ülkedeki Hollandalı olmayan göçmenler için Hollanda dili eğitimi hakkında genel bilgiler verdi. Ayrıca, kendi deneyimlerimizi yansıtmamıza neden olan işlerinde uğraşmaları gereken ortak zorluklardan da bahsettiler.

"Kültürlerarası Farkındalık" Atölye Çalışması

        

KOGED ,20 Ekim 2018 tarihinde koordinatörü olduğu AB Erasmus + Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesi ‘’Supporting Professional Develeopment of Migrant -Related Educators (SUMIGRE)'' kapsamında ‘’Kültürlerarası Farkındalık ‘’ temalı bir atölye çalışması düzenledi.  Çalışma üç oturum şeklinde tamamlandı. Her oturumda kültürlerarası farklılıkların değişik bileşenleri ele alındı.  Etkinliğe ilimizden çeşitli STK temsilcileri ve KOÜ öğrenci kulüpleri katıldı.

SUMIGRE Projesi'nin Başlangıç Toplantısını Yaptık

  

Derneğimizin  ‘’Supporting Professional Development of Migrant –Related Educators ‘’projesinin başlangıç toplantısını 18-19 Ocak 2017 tarihlerinde Otel Asya’da gerçekleştirdik. Koordinatörlüğünü KOGED Başkan yardımcısı ve proje yazarı Ayşe Öztürk ‘ün yaptığı projenin bu ilk toplantısında genel olarak projenin ana amacı, planlanan faaliyetler, çıktılar gibi temel konular üzerinde duruldu. Ayrıca misafirlerimiz, İzmit Tarih Koridoru gezisiyle şehrimizin tarihi yerlerini görme fırsatı buldular. Daha sonra İzmit Belediyesi’nin yürüttüğü bir proje olan’’ Al Shami Kitchen’’ı ziyaret ederek bizzat Suriyeli göçmen kadınların hazırladığı yöresel yiyecekleri tattılar ve göçmenlerin yerelde  karşılaştıkları sorunlar hakkındagenel  bilgi aldılar.

 

Projeyle ilgili gelişmeleri ve haberlerimizi projenin web sitesinde ve Facebook sayfasında izleyebilirsiniz.

Internet adresi: www.sumigre.eu  ve   Facebook sayfası: https://www.facebook.com/Sumigre.

Copyright (c) KOGED 2014. Tüm hakları saklıdır.İzinsiz kullanılamaz.
Designed by mixwebtemplates.com